ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .114 Next
 1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ         view : 138
      ณ วันที่ : 24 กพ. 67   โดย : นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ         view : 59
      ณ วันที่ : 23 กพ. 67   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา         view : 50
      ณ วันที่ : 23 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)         view : 708
      ณ วันที่ : 16 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 22 มกราคม 2567          view : 178
      ณ วันที่ : 15 กพ. 67   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 287
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม2567         view : 86
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย         view : 670
      ณ วันที่ : 06 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม         view : 116
      ณ วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2567         view : 130
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0167และ Claim_ER0167         view : 145
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มค67         view : 142
      ณ วันที่ : 08 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ         view : 165
      ณ วันที่ : 07 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศสาตร์การแพทย์         view : 160
      ณ วันที่ : 07 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567         view : 2,707
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. กรมสนับสนุนขอแจ้งแนวทางการใช้ห้องประชุม         view : 157
      ณ วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. สสอ.ฮอดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์         view : 148
      ณ วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน         view : 375
      ณ วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นางดรุณี อินต๊ะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. โคงการแว่นตาพอเพียง         view : 198
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ         view : 195
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 178
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ         view : 393
      ณ วันที่ : 30 มค. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 277
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนธ.ค. 66         view : 205
      ณ วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี         view : 273
      ณ วันที่ : 25 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา         view : 198
      ณ วันที่ : 25 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. สสอ. เชียงดาว ขอแจ้งการใช้งานหมายเลขโทรสัพท์         view : 178
      ณ วันที่ : 25 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(จังหวัดเชียงใหม่))         view : 437
      ณ วันที่ : 19 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารงานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ (Biz Portal)         view : 222
      ณ วันที่ : 16 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 30. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal         view : 196
      ณ วันที่ : 16 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]