:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 ประชุมคณะทำงานการบริหารเงินการคลัง (CFO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงาน
      ณ วันที่ : 27 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]   view : 20
 
 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ สถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพอากาศ ประจำปี 2567   
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ลงพื้นที่ในการประเมินและพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถ
      ณ วันที่ : 22 กพ. 67   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 96
 
 การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ พ  
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บร
      ณ วันที่ : 15 กพ. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 132

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 294 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 252 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 178 ]
  ประกาศรายชื่อ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร....        ทรัพยากรบุคคล15 กพ. 67  [ view : 675 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และม....        ทรัพยากรบุคคล13 กพ. 67  [ view : 667 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล05 กพ. 67  [ view : 775 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำ....        ยุทธศาสตร์ : 24 กพ. 67  [ view : 139 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด....        งานไอที : 23 กพ. 67  [ view : 61 ]
  ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศก....        บริหารทั่วไป : 23 กพ. 67  [ view : 51 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        ทรัพยากรบุคคล : 16 กพ. 67  [ view : 709 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหา....        ยุทธศาสตร์ : 15 กพ. 67  [ view : 179 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต....        ประกันสุขภาพ : 14 กพ. 67  [ view : 287 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 261 ]
  MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรื....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 258 ]
  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและก....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 245 ]
  MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ....        สสอ.หางดง19 ธค. 66  [ view : 300 ]
  MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการกา....        สสอ.หางดง14 ธค. 66  [ view : 289 ]
  MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบ....        สสอ.หางดง07 ธค. 66  [ view : 360 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 กพ. 67  [ view : 14 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้ง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ22 พย. 66  [ view : 466 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 พย. 66  [ view : 524 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเคร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ30 ตค. 66  [ view : 567 ]
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 ตค. 66  [ view : 787 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 กย. 66  [ view : 1,040 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 2,455 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 2,230 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 2,178 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 2,136 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 2,238 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 2,210 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 2,515 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,252 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,308 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 2,260 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 2,176 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 2,230 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มกราคม 2567        ลักขณา คำปวน14 กพ. 67  [ view : 87 ]
  งบทดลอง ธันวาคม 2566....        ลักขณา คำปวน12 มค. 67  [ view : 210 ]
  งบทดลอง พฤศจิกายน 2566....        ลักขณา คำปวน18 ธค. 66  [ view : 264 ]
  งบทดลอง ตุลาคม 2566        ลักขณา คำปวน15 พย. 66  [ view : 394 ]
  งบทดลอง กันยายน 2566....        ลักขณา คำปวน12 ตค. 66  [ view : 584 ]
  งบทดลอง สิงหาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 กย. 66  [ view : 596 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วั....        นางดรุณี อินต๊ะ  :01 กพ. 67  [ view : 376 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :18 มค. 67  [ view : 342 ]
  คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้ และปัจจ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 67  [ view : 667 ]
  คู่มือการบันทึกข้อมูลโภชนาการและการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย....        นางดรุณี อินต๊ะ  :26 ธค. 66  [ view : 707 ]
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน....        นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง  :29 พย. 66  [ view : 456 ]
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :27 สค. 66  [ view : 1367 ]
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริ....        นางคณิตา กาวงศ์  :10 สค. 66  [ view : 986 ]
  เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 กค. 66  [ view : 1139 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 มิย. 66  [ view : 1117 ]
  พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :09 พค. 66  [ view : 1363 ]
  ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :10 มค. 67  [ view : 304 ]
  การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 353 ]
  คู่มือการรายงาน PMQA ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 299 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :09 พย. 66  [ view : 690 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :07 พย. 66  [ view : 491 ]
  คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเครา....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 ตค. 66  [ view : 664 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 กย. 66  [ view : 832 ]
  การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัต....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :09 สค. 66  [ view : 2270 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 กค. 66  [ view : 1001 ]
  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชาน....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :01 มิย. 66  [ view : 1179 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :23 กพ. 67  [ view : 61 ]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เศ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 มค. 67  [ view : 242 ]
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 66  [ view : 541 ]
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กย. 66  [ view : 769 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 กย. 66  [ view : 885 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 กค. 66  [ view : 898 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 3199 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 2353 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 2412 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 2327 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :18 มค. 67  [ view : 303 ]
  การขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 พย. 66  [ view : 621 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูง....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มค. 67  [ view : 350 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :09 พย. 66  [ view : 715 ]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่แล....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :02 พย. 66  [ view : 639 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :16 ตค. 66  [ view : 711 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :28 กย. 66  [ view : 753 ]
  การประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กย. 66  [ view : 863 ]
  การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่อ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :29 สค. 66  [ view : 927 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :23 สค. 66  [ view : 904 ]
  ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กพ. 67  [ view : 51 ]
  กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กพ. 67  [ view : 117 ]
  ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 กพ. 67  [ view : 165 ]
  กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศสาตร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 กพ. 67  [ view : 160 ]
  กรมสนับสนุนขอแจ้งแนวทางการใช้ห้องประชุม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 67  [ view : 158 ]
  สสอ.ฮอดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 67  [ view : 148 ]
  โคงการแว่นตาพอเพียง        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 มค. 67  [ view : 198 ]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 มค. 67  [ view : 196 ]
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มค. 67  [ view : 273 ]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มค. 67  [ view : 198 ]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารงานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ (Biz ....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 223 ]
  วิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 196 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 มค. 67  [ view : 350 ]
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน....        นายพิรุณ อินตา  :06 ธค. 66  [ view : 528 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 ธค. 66  [ view : 470 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 66  [ view : 1119 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 กย. 66  [ view : 1191 ]
  ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 สค. 66  [ view : 2515 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 66  [ view : 1432 ]
  การสืบราคายาปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 2226 ]
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ แล....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :24 กพ. 67  [ view : 139 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :15 กพ. 67  [ view : 179 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :19 มค. 67  [ view : 437 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :16 มค. 67  [ view : 332 ]
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) 2567....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :17 มค. 67  [ view : 286 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :17 มค. 67  [ view : 429 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :25 ธค. 66  [ view : 412 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :20 ธค. 66  [ view : 501 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :06 ธค. 66  [ view : 583 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :21 พย. 66  [ view : 504 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :14 กพ. 67  [ view : 287 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม25....        งานประกันสุขภาพ  :14 กพ. 67  [ view : 87 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2567....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 67  [ view : 131 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0167และ C....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 67  [ view : 146 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มค67....        งานประกันสุขภาพ  :08 กพ. 67  [ view : 142 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :31 มค. 67  [ view : 179 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม2....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 67  [ view : 278 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนธ.ค. 66....        งานประกันสุขภาพ  :29 มค. 67  [ view : 205 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือน เมย.66-กย.66 (เฉพ....        งานประกันสุขภาพ  :12 มค. 67  [ view : 254 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2566....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 67  [ view : 298 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :16 กพ. 67  [ view : 709 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย....        -ทรัพยากร -  :06 กพ. 67  [ view : 671 ]
  ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 67  [ view : 393 ]
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล....        -ทรัพยากร -  :08 ธค. 66  [ view : 1060 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)....        -ทรัพยากร -  :13 ธค. 66  [ view : 623 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :07 ธค. 66  [ view : 978 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 2322 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 480 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 436 ]
  แนวทางการส่งประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ....        -ทรัพยากร -  :10 พย. 66  [ view : 871 ]
  ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :25 กค. 66  [ view : 1019 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2592 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2687 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2526 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2405 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2512 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2340 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2399 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2340 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2477 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ....        กลุ่มกฎหมาย  :28 มิย. 66  [ view : 992 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 2503 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 2498 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 2383 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 2442 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2351 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2575 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 2488 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 2472 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 2475 ]
  เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 2708 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 สค. 66  [ view : 1333 ]
  ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 66  [ view : 1029 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 สค. 66  [ view : 1730 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 2620 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 2549 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 2460 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 2360 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 2407 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 2416 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 2759 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 2483 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 2352 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2433 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2370 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 2431 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 2403 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2353 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2461 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 2665 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 2480 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 2411 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 2412 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2440 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2404 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 2373 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 2357 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2393 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2341 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2322 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 2532 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 2338 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1372 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1639 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 2608 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2452 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2351 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 2447 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 2332 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2298 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2359 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 2381 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 2452 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 2400 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 2456 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 2426 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2571 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2303 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2495 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2423 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 2418 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2399 ]