:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 World Aids Day 1 dec2023  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมWorld Aids Day 1 dec2023 ภายใต้ concept"Let Communitie
      ณ วันที่ : 01 ธค. 66   โดย : นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]   view : 28
 
 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566  
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกรียงไก
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 39
 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  
  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]   view : 34

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานข....        งานก่อสร้างและพัสดุ27 พย. 66  [ view : 291 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคั....        ทรัพยากรบุคคล10 พย. 66  [ view : 1,390 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล10 พย. 66  [ view : 862 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล09 พย. 66  [ view : 702 ]
  ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนการเลือกตั้งผู้แทน....        บริหารทั่วไป08 พย. 66  [ view : 238 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ....        งานก่อสร้างและพัสดุ07 พย. 66  [ view : 329 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        บริหารทั่วไป : 30 พย. 66  [ view : 25 ]
  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งเปลี่ยนเ....        บริหารทั่วไป : 30 พย. 66  [ view : 41 ]
  การให้บริการคลีนิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือ....        บริหารทั่วไป : 30 พย. 66  [ view : 29 ]
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อส....        ส่งเสริมสุขภาพ : 29 พย. 66  [ view : 90 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาด....        บริหารทั่วไป : 22 พย. 66  [ view : 82 ]
  ขอเชิญร่่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโต-กรนะบือ....        บริหารทั่วไป : 22 พย. 66  [ view : 61 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2567....        สสอ.หางดง07 พย. 66  [ view : 161 ]
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 2,388 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 1,965 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 2,016 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 2,237 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 2,165 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้ง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ22 พย. 66  [ view : 78 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 พย. 66  [ view : 177 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเคร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ30 ตค. 66  [ view : 217 ]
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 ตค. 66  [ view : 391 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 กย. 66  [ view : 608 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารจ่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ12 กค. 66  [ view : 678 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 2,093 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,923 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,866 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,870 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,957 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,902 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 2,089 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,951 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,018 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,941 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,888 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,940 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ตุลาคม 2566        ลักขณา คำปวน15 พย. 66  [ view : 80 ]
  งบทดลอง กันยายน 2566....        ลักขณา คำปวน12 ตค. 66  [ view : 242 ]
  งบทดลอง สิงหาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 กย. 66  [ view : 313 ]
  งบทดลอง กรกฎาคม 2566....        ลักขณา คำปวน16 สค. 66  [ view : 406 ]
  งบทดลอง มิถุนายน 2566....        ลักขณา คำปวน12 กค. 66  [ view : 505 ]
  งบทดลอง พฤษภาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 มิย. 66  [ view : 636 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน....        นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง  :29 พย. 66  [ view : 90 ]
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :27 สค. 66  [ view : 648 ]
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริ....        นางคณิตา กาวงศ์  :10 สค. 66  [ view : 619 ]
  เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 กค. 66  [ view : 734 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 มิย. 66  [ view : 742 ]
  พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :09 พค. 66  [ view : 974 ]
  VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :03 มีค. 66  [ view : 2126 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :19 กพ. 66  [ view : 2174 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 2094 ]
  ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 66  [ view : 2844 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :09 พย. 66  [ view : 144 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :07 พย. 66  [ view : 139 ]
  คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเครา....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 ตค. 66  [ view : 324 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 กย. 66  [ view : 465 ]
  การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัต....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :09 สค. 66  [ view : 1810 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 กค. 66  [ view : 636 ]
  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชาน....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :01 มิย. 66  [ view : 821 ]
  การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :31 พค. 66  [ view : 814 ]
  เอกสารรายงานการดำเนินงาน IMC และ ไตรมาส 1-3....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 พค. 66  [ view : 857 ]
  การประชุมประเมินผลการใช้โปรแกรม CM-HIS และ Speedy Tele ในการ....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :12 เมย. 66  [ view : 1618 ]
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 66  [ view : 198 ]
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กย. 66  [ view : 424 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 กย. 66  [ view : 544 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 กค. 66  [ view : 578 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 2593 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 2033 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 2091 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1997 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 2025 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1984 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :09 พย. 66  [ view : 232 ]
  การขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 พย. 66  [ view : 166 ]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่แล....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :02 พย. 66  [ view : 219 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :16 ตค. 66  [ view : 366 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :28 กย. 66  [ view : 394 ]
  การประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กย. 66  [ view : 489 ]
  การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่อ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :29 สค. 66  [ view : 564 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :23 สค. 66  [ view : 559 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 สค. 66  [ view : 678 ]
  ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :10 กค. 66  [ view : 691 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 พย. 66  [ view : 25 ]
  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายเลขโทรศัพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 พย. 66  [ view : 41 ]
  การให้บริการคลีนิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 พย. 66  [ view : 29 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 82 ]
  ขอเชิญร่่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโต-กรนะบือ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 61 ]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ"วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 47 ]
  แจ้งย้ายที่ีทำการสำนักงานการบินพลเรื่อนแห่งประเทศไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 41 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมื....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 63 ]
  ขอบอกบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 52 ]
  ขอสนับสนุนงาน "วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ ๒"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 66  [ view : 61 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 66  [ view : 631 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 กย. 66  [ view : 741 ]
  ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 สค. 66  [ view : 1819 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 66  [ view : 956 ]
  การสืบราคายาปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 1794 ]
  ประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 1529 ]
  กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวั....        นายพิรุณ อินตา  :14 มีค. 66  [ view : 2180 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 2483 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 2798 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 2817 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :21 พย. 66  [ view : 115 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :02 พย. 66  [ view : 547 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :27 กย. 66  [ view : 527 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :06 กย. 66  [ view : 942 ]
  เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุ....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 ตค. 66  [ view : 392 ]
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระ....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 ตค. 66  [ view : 345 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีง....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 กย. 66  [ view : 657 ]
  รายงาน Report การตรวจราชการรายเขตสุขภาพที่ 1 (รอบที่ 2 ปี 25....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 กย. 66  [ view : 565 ]
  รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 กย. 66  [ view : 556 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :29 สค. 66  [ view : 611 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :21 พย. 66  [ view : 51 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนต.ค. 66....        งานประกันสุขภาพ  :21 พย. 66  [ view : 61 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม25....        งานประกันสุขภาพ  :08 พย. 66  [ view : 120 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2566 กย66....        งานประกันสุขภาพ  :17 พย. 66  [ view : 98 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :17 พย. 66  [ view : 93 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน สค66....        งานประกันสุขภาพ  :07 กย. 66  [ view : 407 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 6....        งานประกันสุขภาพ  :14 พย. 66  [ view : 75 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.ย. 66....        งานประกันสุขภาพ  :14 พย. 66  [ view : 88 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :14 พย. 66  [ view : 84 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 10-11/2566 กค66-สค6....        งานประกันสุขภาพ  :09 พย. 66  [ view : 116 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1802 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 123 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 100 ]
  แนวทางการส่งประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ....        -ทรัพยากร -  :10 พย. 66  [ view : 365 ]
  การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพ....        -ทรัพยากร -  :15 กย. 66  [ view : 494 ]
  แบบฟอร์มลาออกข้าราชการ สสจ.เชียงใหม่ อัพเดท 150966....        -ทรัพยากร -  :15 กย. 66  [ view : 575 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล....        -ทรัพยากร -  :06 กย. 66  [ view : 1475 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 66  [ view : 1514 ]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมร....        -ทรัพยากร -  :21 สค. 66  [ view : 604 ]
  แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เ....        -ทรัพยากร -  :04 สค. 66  [ view : 940 ]
  ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :25 กค. 66  [ view : 623 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2212 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2240 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2190 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2056 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2158 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2004 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2043 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2011 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2117 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ....        กลุ่มกฎหมาย  :28 มิย. 66  [ view : 652 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 2133 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 2131 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 2041 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 2105 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2022 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2214 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 2126 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 2117 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 2123 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 สค. 66  [ view : 963 ]
  ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 66  [ view : 695 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 สค. 66  [ view : 1287 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 2263 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 2230 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 2108 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 2032 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 2076 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 2100 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 2310 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 2362 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 2134 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1997 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2086 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2041 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 2074 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 2069 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1994 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2096 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 2269 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 2129 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 2086 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 2073 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2103 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2058 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 2034 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 2027 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2068 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2022 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1985 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 2125 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 2007 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 984 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1237 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 2235 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2121 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2012 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 2086 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1993 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1981 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2026 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 2048 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 2128 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 2051 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 2102 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 2051 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2179 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1975 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2153 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2080 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 2080 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2072 ]